• Global Danfoss er et bedriftsblad for de som har interesser i selskapet. Det utgis fire ganger i året på 11 språk:
    Dansk, engelsk, tysk, fransk, spansk, polsk, kinesisk, slovensk, slovakisk, russisk og finsk.

     

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen