Danfoss reduserer sitt eget energiforbruk med 50 %

Danfoss hovedkontor Global oppvarming må stanses og ifølge International Energy Agency, kan energieffektivitet bidra med 38 % av den nødvendige klimagassreduksjonen. Danfoss leverer noen av de mest innovative energibesparende løsninger, og selskapet akselererer nå sin egen innsats ved å innføre nye ambisiøse klimamål.

- 5. november 2015 Av

Mesteparten av verdens energiforbruk kommer fra industri og bygninger, og reduksjonspotensialet er tilsvarende stor. Danfoss ønsker å være rollemodell, og har satt nye ambisiøse mål for seg selv i forkant av klimatoppmøtet COP21 i Paris. Innen 2030 planlegger selskapet å bruke halvparten så mye energi til å drive sin virksomhet, og å avgi halvparten så mye CO2 fra den energien de bruker.

Konsernsjef Niels B. Christiansen sier: "På verdensbasis leverer Danfoss noen av de mest innovative og effektive teknologier for å spare energi, vi hjelper byer og selskaper til å nå sine mål. Nå intensiverer vi vår egen innsats i form av en ny, ambisiøs klimastrategi, som bygger på det vi allerede har gjort og oppnådd. Vi ser dette som en naturlig del av å være ledende aktør innen klimasektoren."

Danfoss er allerede godt i gang med å leve opp til disse målene. Mellom 2007 og 2014, økte selskapets omsetning med 55 %, mens energiforbruket, i forhold til salg falt med 29 %. Danfoss har iverksatt energibesparende prosjekter, blant annet på de største fabrikkene i verden. Vanligvis reduserer dette energiforbruket til driften av bygningene med 25-30 %. Besparelsene er primært oppnådd gjennom optimalisering av systemene som styrer ventilasjon, oppvarming og kjøling ved hjelp av Danfoss 'egne produkter.

Basert på de positive erfaringene, intensiverer Danfoss nå arbeidet med å optimalisere energiforbruket i selskapets bygninger over hele verden. I tillegg vil produksjonsprosesser bli systematisk undersøkt for ytterligere energikutt.

Danfoss fortsetter også å innføre grønne energikilder. I 2013 satte Danfoss opp en solcellepark, som trolig er den største i sitt slag i Skandinavia, ved siden av sitt hovedkontor i Nordborg, Danmark. Solcelleparken produserer strøm tilsvarende årsforbruket til 400 eneboliger, og har en total kapasitet på 2 MW. Et 1MW solcellesystem ble åpnet på Danfoss 'nye campus i India i fjor. Dessuten har den nye campus mottatt den internasjonale LEED Platinum rangeringen og er sertifisert som et grønt og bærekraftig bygningskompleks. Et utvalg Danfoss-produkter er installert for å spare energi.

Fakta om de nye klimamålene:
Ambisjonene er å redusere energiintensiteten med 50 %, fra 24 MWh per 1m DKK solgt i 2007 til 12 MWh i 2030.
• På samme tid skal energimengden som brukes av selskapet produsere halvparten av mengden av CO2. I 2007 var utslippet 320kg CO2 per 1 MWh energi. I 2030 skal denne være maksimalt 160 kg.
• Målet er at energiintensiteten i Danfoss skal reduseres med 3 % i året fra 2017, og CO2 utslippene med 5 % per 1MWh energi.


For mer informasjon:
Danfoss Media Relations:
Tel.: +45 70 20 44 88

Danfoss engineers technologies that enable the world of tomorrow to do more with less. We meet the growing need for infrastructure, food supply, energy efficiency and climate-friendly solutions. Our products and services are used in areas such as refrigeration, air conditioning, heating, motor control and mobile machinery. We are also active in the field of renewable energy as well as district heating infrastructure for cities and urban communities. Our innovative engineering dates back to 1933 and today Danfoss is a world-leader, employing 24,000 employees and serving customers in more than 100 countries. We are still privately held by the founding family. Read more about us at www.danfoss.com
 

 

 

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen