• Sustainability
  • Vi lever for bærekraft

    Danfoss har en aktiv rolle i bærekraftig global utvikling, hvor sosialt ansvar og miljø- og klimahensyn går hånd i hånd med forsvarlig forretningsutvikling. Det er derfor vi støtter FNs Global Compact, fremmer ansvarlig forretningsskikk og jobber for å redusere energiforbruket i vår egen virksomhet.

     

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen