Rensing av avløpsvann med energioverskudd

Ved hjelp av frekvensomformere fra Danfoss leverer vannrenseanlegget i Århus ikke bare rent vann, men det produserer også mer elektrisk kraft og varme enn det forbruker.

— 16. april 2015 Av Danfoss

Anlegg for vann og avløpsvann er de største forbrukerne av elektrisk strøm i de fleste kommuner, og står vanligvis for 25-40 % av det totale energiforbruket. I den danske byen Århus har det lokale vannselskapet greid å gjøre om anlegget for avløpsvann fra bare å være et renseanlegg til også å fungere som et kombinert anlegg for varme og elektrisk kraft.

I 2014 produserte renseanlegget for avløpsvann i Århus 140 % elektrisk kraft og 2,5 GWh overskuddsvarme, som ble ført inn i byens fjernvarmesystem og reduserte karbonfotavtrykket. Varmen og den elektriske kraften utgjør sammen en energiproduksjon på 190-200 %, noe som er 90 % mer enn det anlegget bruker. 

Dette ble oppnådd ved hjelp av avansert prosessoptimalisering og ved bruk av flere enn 120 frekvensomformere med variabel hastighet av typen VLT® AQUA Drive fra Danfoss til styring av nesten alt roterende utstyr. Frekvensomformerne gjør det mulig for avløpsvannanlegget å tilpasse seg til endringer i lasten i løpet av 24-timerssyklusen og dermed spare energi. Ved optimal tilpasning genererer dette også størst mulig mengde slam/karbon for gjæringstanken, som utvikler gass som brukes til produksjon av både strøm og varme.

Visjonen for vannselskapet i Århus er å utvide energiproduksjonen ytterligere, slik at de får så mye overskuddsenergi fra renseanleggene for avløpsvann at det kan dekke energibehovet til byens drikkevannforsyning. Det vil forvandle den største strømforbrukeren i kommunen til en energinøytral aktør.

 

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen