Datasikring og energisparing

Behovet for datasentre øker raskt, og det betyr økt energiforbruk. Det finnes imidlertid løsninger som kan bidra til å holde forbruket nede. Et datasenter som har installert svært effektive kjøleenheter fra Danfoss sparer nå 33 % energi hvert år.

— 21. november 2014 Av Danfoss

En stor andel av energiforbruket i et datasenter går til kjøling, for å sikre dataene med riktig temperatur og fuktighet. En klimabedrift fra Storbritannia har installert kjøleenheter for et skalerbart datasenter som bruker Danfoss kompressorer med variabel hastighet. Dette har ført til at strømforbruket til datasenteret har fått en svært god effektivitetsgrad på 1,21.

En fersk undersøkelse av 500 datasentre viste at den gjennomsnittlige effektivitetsgraden lå på 1,8. Det lave strømforbruket betyr at eierne sparer 33 % energi og 1,5 millioner euro i året.

Anlegget i datasenteret består av 12 svært effektive kjøleenheter som alle har flere vifter og kompressorer med variabel hastighet, slik at energiforbruket minimeres og temperaturen reguleres raskt og nøyaktig.
  
På grunn av sikkerhetsmessige årsaker kan vi ikke avsløre navnet og beliggenheten til datasenteret, siden dataene som håndteres av serverne ofte er svært sensitive.

 

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen