Effektiv brusproduksjon i Brasil

Spaipa S/A - Indústria Brasileira de Bebidas (Brazilian Beverage Industry) produserer og distribuerer produktene til Coca-Cola i delstatene Paraná og São Paulo, og Heineken til hele Brasil.

— 7. august 2014 Av Danfoss

Oppgraderingene av det nye anlegget i Maringá økte kapasiteten med 122 %, fra 353 millioner liter i året til 784 millioner liter. Det skjedde delvis takket være en spesialtilpasset løsning fra Danfoss som bestod av VLT® OneGearDrive implementert i transportbåndsystemet. 


Transportbåndene i tappeanleggene er svært viktige i drikkevareindustrien, siden de både tillater opphoping og skal sørge for en jevn takt på produksjonslinjen, spesielt ved maskinstans. Alle kan se for seg hva som vil skje hvis et transportbånd med tusenvis av flasker stopper uventet.

Spaipa ville ha løsninger som bidro til å redusere vann- og energiforbruket og øke effektiviteten. Det fikk de fra Danfoss, og løsningen tilfredsstiller alle hygienekrav som stilles av nærings- og nytelsesmiddelindustrien.

I tillegg til å øke produktiviteten, har løsningen også gjort det mulig for Spaipa å spare naturressurser ved å redusere strømforbruket med 25 % og redusere vannforbruket i forbindelse med rengjøring av transportbåndene.

På kort tid kuttet fabrikken vedlikeholdskostnadene med 90 % og økte driftstiden til transportbåndene med 8 timer per år, noe som betyr 300 000 flere flasker i året. Dette systemet gir også et betydelig bidrag i form av hygienisk utforming, noe som betyr at at bransjen nå kan sterilisere transportbåndsystemene (bånd og motorer).

 

 

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen