Energibesparelser på kino

En av de største kino-operatørene i Storbritannia har redusert energiforbruket med 12 % og sparer 1,5 millioner euro i året etter å ha tatt i bruk frekvensomformere fra VACON med variabel hastighet ® på 68 kinoer. Systemene ble spesifisert og montert av firmaet e-fficient Energy, som er eksperter innen energisparing og regulering - spenningsoptimalisering. Utstyret sørger for bedre kontroll med luftbehandlingsenhetene i kinoene. Enhetene regulerer og sirkulerer luft som en del av et klimaanlegg. VACON®-frekvensomformerne er produsert av Vacon, som ble et Danfoss-eid selskap i desember 2014.

— 13. februar 2015 Av Danfoss

Teknikerne hos e-fficient Energy visste at bruk av frekvensomformere med variabel hastighet gir mye bedre kontroll, og at motorene da kunne kjøres under maksimal hastighet nesten hele tiden, siden luftbehandlingsenhetene på kinoer bare trenger å gå på full hastighet noen få svært varme dager om sommeren. Siden energiforbruket til en motor som brukes til dette formålet er omtrent proporsjonal med hastigheten i tredje potens, er potensialet for energisparing enormt. Hvis motorhastigheten for eksempel blir redusert med bare 10 %, så faller energiforbruket med nesten 30 %.

Når teknikerne skulle velge de best egnede frekvensomformerne til dette bruksområdet, måtte de ta hensyn til en rekke viktige krav. Frekvensomformerne måtte være pålitelige og enkle i bruk, samtidig som de ga god valuta for pengene. De måtte også være kompakte, siden mange av anleggene hadde svært begrenset plass, som ikke passer for montering uten skap eller annen form for tilleggsbeskyttelse. De hadde svært gode erfaringer fra å jobbe med Vacon tidligere (selskapet ble en del av Danfoss i desember 2014), og valget falt på frekvensomformertypene VACON 100 FLOW og VACON 100 X.

Disse frekvensomformerne har nå blitt installert i alle de 68 kinoene til operatøren i Storbritannia, gjennomsnittlig antall enheter i hver kino er 16. Installeringen og igangsettingen gikk smertefritt på alle anleggene, og frekvensomformerne fungerer feilfritt.

Totalt sett har kino-operatøren redusert energiforbruket med rundt 12 % takket være nye luftbehandlingsenheter som er utstyrt med Vacon frekvensomformere. Dette utgjør en årlig besparelse på 1,5 millioner euro.

 

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen