Energietterspørselen ble redusert med 94 % i et gammelt boligområde

Det gamle boligområdet til Ford i forstaden Niehl til den tyske byen Köln har blitt totalrenovert. Levestandarden har blitt forbedret, men etterspørselen etter oppvarming har gått ned med 94 %. Et varmesystem fra Danfoss har spilt en viktig rolle i dette.

— 16. april 2015 Av Danfoss

Rekkene med tre-etasjers hus ble bygget for de ansatte ved bilfabrikken Ford i 1950-1951. I 2009 tilfredsstilte de ikke lenger kravene, og de ble dermed renovert og modernisert både når det gjelder arkitektur og energi.

Før renoveringen var energiforbruket til bygningene omtrent 290 kWh/m2 pr. år. Etter renoveringen er bygningene så godt isolert og så energieffektive at energiforbruket har blitt redusert til et gjennomsnitt på 47 kWh/m2 pr. år. 

Energien blir forsynt til de 264 leilighetene ved hjelp av gassfyrte varmekjeler og solpaneler. 60 % av vannet varmes opp ved hjelp av solfangere og føres inn i det lokale varmenettet, hvor det fordeles effektivt til radiatorene via koblingsstasjoner fra Danfoss i hver leilighet. Alle koblingsstasjonene i leilighetene omfatter et vannsystem til oppvarming av det desentraliserte drikkevannet som brukes på kjøkkenet og badet på en trygg og hygienisk måte.

I tillegg regulerer radiatortermostatene fra Danfoss varmen som kommer fra radiatorene helt nøyaktig.

Mindre energisløsing har resultert i høyere leieinntekter for eieren og lavere oppvarmingskostnader for beboerne.

 

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen