Energieffektiv russisk barnehage

Et energieffektivt prosjekt som var enestående i russisk målestokk ble utført i Tomsk i 2011-2012, da barnehage nummer 83 ble bygget og tatt i bruk. Prosjektet ble kalt "en plass i solen" og det resulterte i at 100 % av barnehagens varme og varmtvann ble levert via geotermiske varmepumper levert av Danfoss. Barnehagen ble dermed den første i Russland med energieffektivitet i klasse A.

— 8. august 2014 Av Danfoss

Teknisk sett baserer løsningen seg på å låne og konvertere termisk energi som er lagret i grunnen. 24 brønner som er opptil 100 meter dype har blitt boret rundt bygningen. Det sirkulerer rundt 6 tonn med varmeførende middel i kjernekretsene. Varmepumper konverterer lav-potensiell energi fra grunnen, slik at den kan brukes til å produsere varmtvann og varme.

De energibesparende løsningene som ble brukt i byggingen av barnehagen forventes å redusere oppvarmingskostnadene med 40-50 % sammenlignet med lignende bygg som bruker konvensjonelle varmekilder.

 

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen