Fremgangsrik kjøttprodusent i Kina

Grand Farm er en av de mest fremgangsrike bedriftene i den kinesiske kjøttindustrien, og de benytter seg av streng temperatur- og kvalitetskontroll for å sikre ferskt kjøtt og holdbarhet gjennom hele prosessen. Danfoss har overgått forventningene til Grand Farm ved å lage et effektivt og stabilt kjølesystem i det nye produksjonsanlegget og de nye kjølelagrene.

— 7. august 2014 Av Danfoss

Løsningen er basert på den såkalte ICF-ventilen fra Danfoss og har allerede ført til betydelige kostnadsbesparelser.

Kjølesystemet er montert på taket til produksjonsanlegget og kjølelagrene i byen Zhaodong i provinsen Heilongjiang.

Kjøttindustrien har behov for kjøling gjennom hele produksjonsprosessen. Nøyaktig og stabil regulering av lav temperatur er avgjørende i viktige prosesser som forbehandling, partering og pakking, innfrysing, kjøling og lagring.

ICF-styringsløsningen til Danfoss kan erstatte en rekke konvensjonelle ventiler av både mekanisk, elektromekanisk og elektronisk type, og gir på den måten flere fordeler i utformingen av kjøleanlegg og påfølgende montering, service og vedlikehold.

Grand Farm ville at løsningen skulle være presis, sikker, effektiv og helse- og miljøvennlig, og de fant at Danfoss var den riktige partneren å samarbeide med.

Det er nå flere enn 4000 ICF-ventilstasjoner fra Danfoss i drift i kjøtt- og kjølekjedebransjen i Kina, og 50 stasjoner har blitt installert i det nyeste anlegget til Grand Farm. Så langt har Grand Farm oppnådd kostnadsbesparelser på 50 % ved installering og 30 % på vedlikehold. 

 

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen