Hamburgs nye bydel setter miljøstandarder

En helt ny bydel som heter HafenCity har blitt bygget midt i den tyske byen Hamburg. Det er for tiden Europas største utviklingsprosjekt av en indre bydel, og det setter nye standarder for miljøvennlighet. Byplanleggerne har valgt de mest bærekraftige og økonomisk fordelaktige løsningene ved hjelp av Danfoss' teknologi.

— 10. februar 2015 Av Danfoss

Løsningene sørger for å holde forbruket av strøm, varme og kjøling på et minimumsnivå i bygninger og forsyningssystemer. Alle bygningene er for eksempel utstyrt med fjernvarme som er produsert i anlegg med kogenerasjon av varme og strøm. En kombinasjon av varme og strøm sørger for at overskuddsvarme fra kraftverkene blir brukt til å varme opp bygninger i HafenCity i stedet for å gå tapt. På denne måten kan hele 90 % av primærenergien utnyttes. Et slikt prinsipp kan på en enkel måte overføres til andre boligområder og byer. Sammenlignet med konvensjonell varme fra fossilt brensel, blir det spart 3,7 millioner euro på brensel og 14 000 tonn med CO2 i året. 

Fjernvarmen fordeles til bygningene i HafenCity via Danfoss sine koblingsstasjoner og varmtvannssystemer for husholdninger, som sørger for at hver eneste kilowatt med energi blir brukt så effektivt som mulig. Bygningene er også utstyrt med annen teknologi fra Danfoss som regulerer energiforbruket til varme- og kjølesystemene og sørger for et behagelig inneklima. 

Alt dette gjør at Hamburg kan gjennomføre sin visjon for HafenCity og nå målet om 40 % reduksjon av CO2-utslippene innen 2020. Hamburg forsyner 19 % av alle husstandene med fjernvarme, sammenlignet med 13 % i Tyskland totalt. Politikerne har uttalt at infrastrukturen for fjernvarme skal bygges ut videre. Målet er å koble ytterligere 50 000 husstander til fjernvarmenettet innen 2020.

 

 

Vær sosial Delta

Vil du delta sosialt?

Bli kjent med oss og delta i diskusjonen